Zásahy

.

19.07.2017 Požár střechy rodinného domu Otaslavice 310

10.08.2017 Technická pomoc, spadlý strom u Koupaliště.


01.11.2016 Požár kontejneru u hřbitova Otaslavice

10.08.2016 Technická pomoc, záchrana osob Otaslavice 346

13.06.2016 Technická pomoc, zatopení rodinného domu Otaslavice 206

17.01.2016 Požár osobního automobilu Otaslavice 300


15.06.2015 Technická pomoc, stržení římsy na hospodářské budově Otaslavice 33

14.06.2015 Technická pomoc, spadlý strom na komunikaci směr Brodek u PV

16.03.2015 Požár křoví pod VN Kelecká Otaslavice (planý poplach, nahlášené pálení)


03.11.2014 Požár balíků slámy za Bažantnicí Otaslavice

16.03.2014 Požár rodinného domu Otaslavice 299 (planý poplach)


27.04.2008 Požár lesniho a travního porostu Otaslavice

06.03.2008 Požár lesního a travního porostu Otaslavice


13.12.2007 Požár rodinného domu Otaslavice

21.06.2007 Čerpání vody po přívalovém dešti RD Otaslavice